ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล รับ 4 ขวบเต็มขึ้นไป
     อนุบาลปีที่ 2 (เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2557 ถึง 16 พ.ค. 2558)
     อนุบาลปีที่ 3 (เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2556 ถึง 16 พ.ค. 2557)
**ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 16 พฤษภาคม 2556 ให้เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3**

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 4 มีนาคม 2562
    ประกาศผลการเข้าเรียน วันที่ 9 มีนาคม 2562
    มอบตัวเเละรายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2555
    รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562
    ประกาศผลการเข้าเรียน วันที่ 17 มีนาคม 2562
    มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.

**หลักฐานการสมัคร**
1.หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (หากมี)
2.สำเนาสูติบัตร
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก
4.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเเม่ / สำเนาบัตรประชาชนของเเม่
5.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีพ่อ / สำเนาบัตรประชาชนของพ่อ
6.หลักฐานทางการศึกษา (สมุดบันทึกพัฒนาการ/บัตรสุขภาพ)
7.ใบผลการตรวจกรุ๊ปเลือด
8.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (กรณีย้ายเข้าใหม่ขอเป็นรูปถ่ายชุดนักเรียนนำเด็กมาสมัครเรียนด้วย)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-4258897

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 155 ครั้ง