เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 เพลง มาร์ชโรงเรียนวัดใหญ่
     
        พวกเรา โรงเรียนวัดใหญ่
เกริกเกรียงไกรชื่อเสียงลือลั่น
กระทำดี ตั้งจิตคิดช่วยกัน
เพื่อนรักกัน ผูกพันสามัคคี
  โรงเรียนเรานี้ เป็นที่ประจักษ์
ใครเจอทัก ว่าสมนามดี
เก่งเรื่องเรียน  กีฬาก็เล่นดี
สามัคคี  และมีวินัย
     ยามลงแข่งขัน วิชาการก็เก่ง ไม่เคยเกรงเคยกลัวผู้ใด
เพื่อชื่อเสียงและเกียรติของ
วัดใหญ่  รักษาไว้ อยู่คู่ฟ้าเอย.