ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในการนี้ยังได้กล่าวต้อนรับครูที่ย้ายมาใหม่ 2 ท่าน เเละครูต่างชาติเเลกเปลี่ยน (ครูเกาหลี 2 ท่าน) ณ ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 โรงเรียนวัดใหญ่
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,21:41   อ่าน 38 ครั้ง